PRVI VAL 202 ARS RADIO SI RA MB RA KP RA CP MMR
Karta pokrivanja FM radijskega signala je rezultat računalniške simulacije. Dejanska verjetnost kvalitetnega sprejema lahko odstopa od teoretičnih predvidevanj. Odstopanja kart lahko nastanejo iz naslednjih razlogov:
  • interference (motnje) drugih oddajnikov
  • omejena natančnost vhodnih parametrov računalniške predikcije
  • omejena prostorska ločljivost pri izračunu
Objavljena karta je izključno informativne narave. Kakršnokoli razmnoževanje in uporaba v druge namene, brez soglasja RTV Slovenija NI DOVOLJENO.
RTV Slovenija si pridržuje pravico do sprememb oziroma posodobitev objavljene karte.
 
Natančnost karte
 
Pogoji uporabe