TV Slovenija 1 TV Slovenija 2 TV Slovenija 3 TV Koper TV Maribor TV Vaš kanal
TV 3 Medias Golica TV Nova24TV
Karta pokrivanja DVB-T signala je rezultat računalniške simulacije. Dejanska verjetnost kvalitetnega sprejema lahko odstopa od teoretičnih predvidevanj. Odstopanja kart lahko nastanejo iz naslednjih razlogov:
  • interference (motnje) drugih oddajnikov
  • omejena natančnost vhodnih parametrov računalniške predikcije
  • omejena prostorska ločljivost pri izračunu
  • omejena natančnost preslikave karte za prikaz v "Google Maps"
Objavljena karta je izključno informativne narave. Kakršnokoli razmnoževanje in uporaba v druge namene, brez soglasja RTV Slovenija NI DOVOLJENO.
RTV Slovenija si pridržuje pravico do sprememb oziroma posodobitev objavljene karte.
 
Natančnost karte
 
Pogoji uporabe