Sprejemne razmere v enofrekvenčnem omrežju (SFN)
Tx-4 Tx-3 Tx-2 Tx-1 OFDM N-1 N N-1 GI GI Simbol N Tg Tu Ts Rx